Job Fairy! Roma Inclusion Project seeks Peer Support Health Link worker

Job Fairy! Roma Inclusion Project seeks Peer Support Health Link worker

CLDC’s Roma Inclusion Project in county Clare is recruiting a Peer Support Health Link Worker. Up to 6 hours a week.

The Peer Support Worker will work with the Clare Roma Inclusion Project team to deliver health information to the Roma Community, help with medical card and PPSN applications, and encourage and support Roma Community participation in groups, activities and events. 

See full job description and application below. 

For more info, or to submit application and CV, please email Iyabo Matthew at imatthew@cldc.ie. 

Job description:
Job Description Roma PHW 2024

Application:
Roma Peer Health Worker Application form 2024

Job Fairy! Roma Inclusion Project seeks Peer Support Health Link worker

Childcare and Community Hub Manager

Clare Local Development Company wish to recruit a Manager for our Cairde Beag community childcare centre and our Glebe House family and community hub, in Kilrush, West Clare.

The Manager will be responsible for the delivery of high-quality care and learning opportunities for Cairde Beag children and for the management of the adjoining Glebe House family and community hub. For Cairde Beag, they will be tasked with the oversight of daily operations, oversight of curriculum, programme planning, ensuring policies and procedures are followed by staff; the support and professional development of staff, reporting and documentation. They will also be responsible for day-to-day budgetary management with the support of CLDC finance staff. The management of Glebe House will involve oversight of the facility and the day-to-day operations/activities taking place.

See attachment below for details.

Contact Iyabo Matthew (imatthew@cldc.ie) for more info!

Childcare Glebe House Manager Advert May 2023

Roma Peer Support Worker

Clare Local Development Company wishes to recruit a Roma Peer Support worker.

This position is 6 hours per week and is for the Co. Clare Roma Inclusion Project.
The peer support worker will play a key role in the delivery of the Co. Clare Roma Inclusion Project by engaging with the Roma Community and supporting the work of the project.
The Peer Support worker will be a key peer link worker with the Roma Community in Co. Clare, supporting their participation in groups, activities and events.

For full job description and person specification, please email
abourke@cldc.ie

Completed applications to include a cover letter to be forwarded to:

Aoife Bourke, HR Dept.,
Clare Local Development Company, Unit 1 Westgate Business Park,
Kilrush Rd, Ennis, Co. Clare
Or abourke@cldc.ie

Closing date for applications 21st June 2019 at 5pm.
Candidates may be short listed for interview.

Clare Local Development Company is an equal opportunities employer.

Společnost Clare Local Development Company chce rekrutovat
pracovníky, pro romské spolupracovniky a podpory ,6 hodin týdně
pro projekt Clare Roma Inclusion.(Romska inkluze)
Pracovník pro vzájemnou podporu ,bude hrát klíčovou roli při poskytování projekt,u Co Clare Roma Inclusion tím, že bude spolupracovat s romskou komunitou a podporovat práci projektu.

Pracovník Peer Support (vzajemne se podporovat) bude klíčovým pracovníkem vzájemného propojení s romskou komunitou v Co.
Clare, podpora jejich účasti ve skupinách, aktivitách a akcích.

Pro úplný popis práce a specifikaci osob , napište na email abourke@cldc.ie

Dokončené aplikace obsahující průvodní dopis, který má být předán:

Aoife Bourke, HR Dept.,
Clare Local Development Company, Unit 1 Westgate Business Park,
Kilrush Rd, Ennis, Co. Clare
or abourke@cldc.ie

Uzávěrka přihlášek 21. června 2019 v 17:00.
Kandidáti mohou být zkráceni na pohovor.

Společnost Clare Local Development Company je zaměstnavatelem pro rovné příležitosti, pro vsechny.

 

Roma PSW application Form

Job Description Roma PSW