Clare Local Development Company wishes to recruit a Roma Peer Support worker.

This position is 6 hours per week and is for the Co. Clare Roma Inclusion Project.
The peer support worker will play a key role in the delivery of the Co. Clare Roma Inclusion Project by engaging with the Roma Community and supporting the work of the project.
The Peer Support worker will be a key peer link worker with the Roma Community in Co. Clare, supporting their participation in groups, activities and events.

For full job description and person specification, please email
abourke@cldc.ie

Completed applications to include a cover letter to be forwarded to:

Aoife Bourke, HR Dept.,
Clare Local Development Company, Unit 1 Westgate Business Park,
Kilrush Rd, Ennis, Co. Clare
Or abourke@cldc.ie

Closing date for applications 21st June 2019 at 5pm.
Candidates may be short listed for interview.

Clare Local Development Company is an equal opportunities employer.

Společnost Clare Local Development Company chce rekrutovat
pracovníky, pro romské spolupracovniky a podpory ,6 hodin týdně
pro projekt Clare Roma Inclusion.(Romska inkluze)
Pracovník pro vzájemnou podporu ,bude hrát klíčovou roli při poskytování projekt,u Co Clare Roma Inclusion tím, že bude spolupracovat s romskou komunitou a podporovat práci projektu.

Pracovník Peer Support (vzajemne se podporovat) bude klíčovým pracovníkem vzájemného propojení s romskou komunitou v Co.
Clare, podpora jejich účasti ve skupinách, aktivitách a akcích.

Pro úplný popis práce a specifikaci osob , napište na email abourke@cldc.ie

Dokončené aplikace obsahující průvodní dopis, který má být předán:

Aoife Bourke, HR Dept.,
Clare Local Development Company, Unit 1 Westgate Business Park,
Kilrush Rd, Ennis, Co. Clare
or abourke@cldc.ie

Uzávěrka přihlášek 21. června 2019 v 17:00.
Kandidáti mohou být zkráceni na pohovor.

Společnost Clare Local Development Company je zaměstnavatelem pro rovné příležitosti, pro vsechny.

 

Roma PSW application Form

Job Description Roma PSW