Clare Local Development Company, Roma Inclusion Project wishes to recruit a Roma Peer Support worker for  6 hours per week until June 2022.

The Peer Support Worker will play a key role in the delivery of the Co. Clare Roma Inclusion Project by engaging with the Roma Community and supporting the work of the project. The Peer Support worker will be a key peer link worker with the Roma Community in Co.Clare, supporting their participation in groups, activities and events.

  • For full job description and person specification, click here
  • To download a copy of the application form. click here

Completed applications to include a CV and application form to be forwarded to: Ciara Griffin via email:cgriffin@cldc.ie or by post- Clare Local Development Company, Unit 1 Westgate Business Park, Kilrush Rd, Ennis, Co. Clare.

Closing date for applications is Thursday 2nd Dec 2021 at 5pm. Candidates may be short listed for interview.

Clare Local Development Company is an equal opportunities employer. 

Společnost Clare Local Development Company chce rekrutovat pracovníky, pro romské  spolupracovniky a podpory, 6 hodin týdně
pro projekt Clare Roma Inclusion. (Romska inkluze)
Pracovník pro vzájemnou podporu, bude hrát klíčovou roli při poskytování projekt, u Co Clare Roma Inclusion tím, že bude spolupracovat s romskou komunitou a podporovat práci projektu.

Pracovník Peer Support (vzajemne se podporovat) bude klíčovým pracovníkem vzájemného propojení s romskou komunitou v Co.
Clare, podpora jejich účasti ve skupinách, aktivitách a akcích.

Pro úplný popis práce a specifikaci osob , viz www.cldc.ie napište na email cgriffin@cldc.ie

  • For full job description and person specification, click here
  • For a copy of the application form. click here

Přihlaste se prosím životopisem a přihláškou- označené jako soukromé a důvěrné:

Ciara Griffin CLDC via email: cgriffin@cldc.or Post Clare Local Development Company, Unit 1 Westgate Business Park, Kilrush Rd, Ennis, Co. Clare

Uzávěrka přihlášek je čtvrtek 2. prosince v 17:00.. Kandidáti mohou být zkráceni na pohovor.

Společnost Clare Local Development Company je zaměstnavatelem pro rovné příležitosti, pro vsechny.

 

Share This